28/07/2020

Евродепутат: Европейските стартъпи могат да подпомогнат възстановяването

Вашето мнение
You already voted!

Въпреки пандемията от коронавирус, предизвикваща хаос в редица сектори на единния европейски пазар, икономическото възстановяване на блока може да бъде подпомогнато от новите пазари, които ще се появят в стартъп екосистемата, посочи евродепутатът Ева Кайли.

Ева Кайли е гръцки евродепутат от групата на Социалистите и демократите. Наскоро тя бе назначена за член на консултативния съвет за лобистката организация Allied For Startups.

Току-що се присъединихте към консултативния съвет на лобито Allied for Startups. Колко критично е времето за стартиращата екосистема в Европа?

Както всички бизнеси, стартиращите компании са изправени пред предизвикателства в настоящата пандемия, от прекъснати вериги за доставки до срив в търсенето. Стартъпите обаче са в много по-уязвим етап от своето развитие в сравнение с останалите бизнеси. Проучване на Startup Genome показва, че повече от 40% от стартиращите компании имат спестявания за по-малко от три месеца, което означава, че те устойчивостта им по време на кризата е ниска.

Нещо повече, стартиращите компании бяха изключени от много схеми за държавна помощ в Европа, които се съсредоточиха повече върху защитата на големите компании по време на кризата. Това е особено тревожно, имайки предвид, че стартиращите фирми са основните двигатели за създаването на работни места и растежа в европейската икономика. Днес рискуваме да задушим компаниите, от които очакваме да подпомогнат икономическото ни възстановяване утре.

Кризата с коронавируса ли помогна за отворянето на нови и иновативни пазари? Какви уроци могат да бъдат извлечени по отношение на използването на технологиите за бърза и ефективна реакция при обществени кризи?

Абсолютно. Данните от проучването показват, че от началото на пандемията 19% от стартиращите компании вече са се насочили към нова сфера. Италианският биотехнологичен старт Takis Biotech, например, се пренасочи от лечението на рак към търсенето на ваксина срещу коронавирус. Velmio, стартираща компания, разработваща здравно приложение за следене на бременността в Естония, е започнала да използва своята технология за разработване на решение за проследяване на коронавируса.

В по-общ план, стартъпите са динамични и адаптивни по природа. Те са нови бизнеси, често опериращи в нови индустрии. Това им позволява бързо да се пренастройват в отговор на промените, което е един от най-ценните активи, които обществото има в отговор на кризи, преодоляването на които изисква иновации.

Европейският парламент трябва да приеме позиция относно наскоро договорения фонд за възстановяване на ЕС и многогодишната финансова рамка. По отношение на подкрепата, необходима за стартъпите в Европа, вярвате ли, че те ще бъдат достатъчно подкрепени на равнище ЕС, като се имат предвид различните съкращения в бюджета за научни изследвания, иновации и дигитални програми?

Беше много разочароващо да видим съкращения в сферата на научните изследвания, иновациите и дигиталните програми, направени на ниво ЕС.

Във време, когато Европа е изправена пред по-голяма конкуренция от всякога в тези области, е жизненоважно да се даде приоритет на изграждането на иновативна европейска дигитална икономика. За да си върнем доверието в системата, трябва да останем свързани с предизвикателствата на този нов свят. Силно вярвам, че ще се борим да го направим правилно и ще заложим на “зелени” иновации, за да постигнем устойчивост в МФР.

Проблем, който се наблюдава при стартъп компаниите в Европа е изкупуването им от по-големи компании от трети страни. Как може това да бъде избегнато в бъдеще?

Ако основателите на стартиращи компании виждат бъдеще за своя бизнес, те могат и ще останат. Нашата работа като политици е да гарантираме, че пазарът на ЕС предлага на основателите възможности да започнат, да се развиват и в крайна сметка да успеят от Европа.

Създаването на закони, които имат едно правило за големите и друго правило за малките компании, е причина нашите стартиращи компании да останат малки и да бъдат купени. Трябва да гарантираме, че правилата, които създаваме, не въвеждат тавани за растеж, като изключват по-малките компании в Европа от секторите с висока добавена стойност. Важно е иновативните ни стартъпи да бъдат европейски.

В нашия доклад за конкуренцията по време на здравната криза добавихме много съществената поправка, която призовава Европейската комисия незабавно да предложи временна забрана на чуждестранни поглъщания на европейски дружества от държавни предприятия или свързани с правителството компании от трети страни.

По какъв начин предстоящият Закон за цифровите услуги може да помогне за насърчаване на иновациите на стартъп сцената в Европа?

Законът за цифровите услуги може да изгради рамка, която насърчава растежа и не създава допълнителни регулаторни бариери за европейските стартъпи. Стартиращите компании се нуждаят от правна сигурност, особено тези онлайн. По-сложните правила  благоприятстват повече големите компании, които имат капацитета да се справят с правните предизвикателства.

Не бива да прокаваме идеята за създаване на едно правило за големите технологични компании и друго за всички останали. Ако направим това, ще изключим разрастващия се бизнес от висшата лига на компаниите и Европа ще остане с много малки предприятия, които не могат да се конкурират на най-високо ниво в международен план.

Какво мислите за стремежа на ЕС в индустриалното пространство на данни и колко сте уверени, че новият подход на блока към либерализацията на данните може да донесе полза на европейските стартиращи компании?

Данните са горивото, което захранва двигателя на дигиталните стартъп компании. Следователно е очевидно, че по-големият достъп до обществени данни и обмен на данни между бизнеса (B2B) ще бъде много важен при разработването на продукти и услуги.

Огромното количество данни, генерирани от публичния сектор в Европа, както и от европейските МСП и стартиращите компании трябва да бъдат на разположение за постигане на тази цел. Вярвам, че можем да постигнем безопасност на личния живот и иновации без протекционизъм като същевременно избегнем компромиси с основните си ценности на ЕС.

Какви са потенциалните капани за стартъпите в плановете на Европейската комисия за по-големи екосистеми за обмен на данни? Смятате ли, че има компании, които могат да разглеждат споделянето на своите индустриални данни за конкурентен недостатък?

Струва ми се, че истинската стойност на данните се крие в тяхното използване и дори повторна употреба. Разликата в политиките между държавите членки прави много трудно за човек да си представи общо европейско пространство за данни и създаването на така желания общ единен пазар на данни. Въпреки това Европейската стратегия за данни на Еврокомисията е доста обещаваща.

Вярно е, че много компании може да се почувстват застрашени от споделянето на B2B данни, но мисля, че повторното използване на данни от неличен характер ще помогне за създаване на отворен достъп до иновациите и ще създаде по-нататъшна оптимизация на веригата на доставки. Управлението на данните и глобалните общи стандарти могат да бъдат катализаторът за трансформация с помощта на изкуствения инетекет в почти всеки сектор.

Източник:   euractiv.bg

За сайта

Платформата vestnik24.eu е независима и свободна медия предоставяща напълно безплатно  информация на читателите си.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram