28/07/2020

София праща съдия в Европрокуратурата

Вашето мнение
You already voted!

Българският представител в колегията на Европейската прокуратура е Теодора Георгиева. Тя беше одобрена от Съвета на ЕС в понеделник заедно с представителите на останалите 21 държави от съюза, които участват в европрокуратурата, ръководена от Лаура Кьовеши.

Георгиева е била прокурор в районната и в градската прокуратура в София, а в европейската прокуратурата влиза от поста на административен съдия в столицата. Тя ще има 6-годишен мандат при Кьовеши, който може да бъде удължен от Съвета на ЕС с още 3 години.

Европрокуратурата, която трябва да заработи в края на годината, ще отговаря за разследването, наказателното преследване и предаването на съд за престъпления срещу финансовите интереси на Съюза като например измами, корупция, трансгранични измами с ДДС на стойност над 10 милиона евро. Тя ще провежда разследвания и наказателно преследване и ще упражнява функциите на прокурор в компетентните съдилища на държавите членки.

Преди да стане съдия в Административен съд – София град, Георгиева е била прокурор в Софийската градска прокуратура. Тя се яви на конкурса за Европейската прокуратура заедно с още шестима кандидати. След това бе една от тримата, предложени от правителството на Съвета на ЕС.

Имущество и фирми

Имотните декларации на магистратите за 2019 г. още не се огласени. За 2018 г. Георгиева е подала две декларации. В първата е посочила 62 014 евро влог спестявания от заплати на името на съпруга й Васил Георгиев. А във втората – покупката на поземлен имот в местността Пунар Боалар край Свищов. В графата разгъната застроена площ е посочено 3371 кв.м., а цената на придобиване е 3650 лв. от заплати. Имотът е на двамата съпрузи. Влоговете във втората декларация са два – 123 127 лв. на съпруга и 3600 лв. на съдията. Като и за двата е посочено, че произходът на средствата е спестявания и заплати, пише в. “Сега”.

Васил Георгиев има и 100% от “Екс Натура” със седалище в Свищов.

Това ЕООД е регистрирано още през 2015 г., показва справка в Търговския регистър и още оттогава Георгиев е едноличен собственик на капитала. Според регистъра фирмата се занимава с “производство, изкупуване преработка и продажба на селскостопански продукти и продукти за растителна и животинска защита; производство и търговия с посадъчен материал, биотехнологии; животновъдство и растениевъдство; обработка и култивиране на селскостопански земи; представителство на чуждестранни компании за селскостопански продукти и продукти за растителна и животинска защита, транспорт и всякакви други дейности, чието упражняване не е забранено от закона”.

Предходната 2017 г. година влогът е 76 810 евро. Има и още един – 8237 лева, които са от заплата и кредитна карта. Георгиева също има влог – 4000 лв. от заплата.

В декларацията за 2016 г., когато е прокурор в СГП, е посочено, че няма нищо за деклариране. Година по-рано има само заем от 10 000 лв към банка на нейно име, а съпругът й е купил от заплати 43 дка край Свищов за 40 000 лв.

Според Търговския регистър освен едноличен собственик на капитала на “Екс Натура” Георгиев е управител на още 5 фирми – “Ей еф” ЕООД, “София Дебт Мениджмънт” ООД, “Рийд България” ООД, “Рацио инвестмънт” ЕООД и “Приста ойл трейдинг” ООД.

Източник:   euractiv.bg

За сайта

Платформата vestnik24.eu е независима и свободна медия предоставяща напълно безплатно  информация на читателите си.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram